Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Energia odnawialna- informacja o toczących się postępowaniach - Ochrona Środowiska - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Energia odnawialna- informacja o toczących się postępowaniach

 
1.Posadowienie 1 turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 86 w obrębie Gębarzewo, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński.

-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

- uzupełnienie do raportu

- opinia sanitarna PPiS
- postanowienie RDOŚ
- obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa-
   - decyzja

--------------------

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy

 ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z placem serwisowym, tymczasowymi łukami dojazdowymi, rozdzielnią średniego napięcia oraz infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 86 oraz 85 położonych w miejscowości Gębarzewo, obręb Gębarzewo, gm. Czerniejewo.

 

Opinie od organów uzgadniających

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z placem serwisowym, tymczasowymi łukami dojazdowymi, rozdzielnią średniego napięcia oraz infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 85 i 86 położonych w miejscowości Gębarzewo, obręb Gębarzewo, gm. Czerniejewo

 

DECYZJA
o warunkach zabudowy


1. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z placem serwisowym, tymczasowymi łukami dojazdowymi, rozdzielnią średniego napięcia oraz infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 85, 86 położonych w miejscowości Gębarzewo obręb Gębarzewo, gm. Czerniejewo.

2. Analiza

Załacznik do analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do decyzji o warunkach zabudowy - Nr RPK 6730.5.2016.MW

--------------------


2.Posadowienie 1 turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 42, obręb geodezyjny Pakszyn, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński.
-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
-obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

- I uzupełnienie do raportu

- II uzupełnienie do raportu

- uzgodnienie RDOŚ

- Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

- Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy

- Decyzja3.Posadowienie 1 turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 26, obręb geodezyjny Golimowo, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński.
-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
-postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

- uzupełnienie do raportu Nr 1

- uzupełnienie raportu Nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

- obwieszczenie

- decyzja

--------------------

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z placem serwisowym, tymczasowymi łukami dojazdowymi, rozdzielnią średniego napięcia oraz infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 26 położonej w miejscowości Golimowo, obręb Golimowo, gm. Czerniejewo

Opinie od organów uzgadniających

Zawiadomienie:

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z placem serwisowym, tymczasowymi łukami dojazdowymi, rozdzielnią średniego napięcia oraz infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 26 położonej w miejscowości Golimowo, obręb Golimowo, gm. Czerniejewo

DECYZJA
o warunkach zabudowy
dla budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z placem serwisowym, tymczasowymi łukami dojazdowymi, rozdzielnią średniego napięcia oraz infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 26 położonej w miejscowości Golimowo obręb Golimowo, gm. Czerniejewo

Załącznik do analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do decyzji o warunkach zabudowy Nr RPK 6730.8.2016.MW

--------------------

4.Posadowienie 1 elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 194, obręb geodezyjny Pawłowo, gmina Czerniejewo w powiecie gnieźnieńskim.
-zawiadomienie o wszczęciu postępowania
- obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
- postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

- uzupełnienie do raportu nr I

- uzupełnienie do raportu nr II

- uzupełnienie do raportu nr III

- opinia sanitarna PPiS

- postanowienie RDOŚ

- obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

- zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5. Posadowienie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej Nr ewid. 50, obręb geodezyjny Pakszyn, Gmina Czerniejewo

- wszczęcie postępowania

- postanowienie

- ogłoszenie

6. Posadowienie 12 elektrowni wiatrowych o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 37, 92/1 – obręb Gębarzewo, 99-obręb Goraniec, 86, 135 – obręb Nidom Goranin, 48, – obręb Kąpiel, 51, – obręb Kosowo,  26, 197, 207, 212, 220 – obręb Szczytniki Czerniejewskie, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński

- wszczęcie postępowania

- postanowienie

- ogłoszenie

Maria Kopeć
Ilość wyświetleń:
6048
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij